Lid worden

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP GDO

Voor personen die een woning zoeken in een woongroep

* de minimum leeftijd voor het huren van een GDO-woning is 50 jaar
** zonder e-mailadres kunt u niet geregistreerd worden

Bent u 50 jaar of ouder * en zo nee per wanneer wel

Wat zijn uw wensen omtrent groepswonen?

Wat is van toepassing voor uw situatie?

Heeft u een voorkeur voor de woongroep?

12 + 10 =

Lid worden?

Met het ondertekenen van dit formulier wordt u lid van het GDO Den Haag. Dat betekent dat uw gegevens worden opgenomen in onze ledenadministratie.

U kunt het (als bestand) per e-mail versturen naar ledenadministratie@gdo-denhaag.nl of per post naar GDO Den Haag, Celebesstraat 4, 2585 TJ Den Haag.

 

  • De contributie bedraagt € 26,- per kalenderjaar per huishouden.
  • Inschrijfgeld is eenmalig € 7,50.
  • Na aanmelding ontvangt u een factuur op uw mailadres.
  • U betaalt de eerste contributie vanaf het kwartaal van aanmelding tot 31 december.
  • Voor de volgende jaren dient u voor 1 maart van dat jaar de contributie te betalen.
  • Na betaling van de contributie wordt u uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst in Het Klokhuis voor een nadere kennismaking met Groepswonen door Ouderen.
  • U kunt zich als reserve-lid inschrijven bij vier woongroepen.
  • Als u eenmaal in een woongroep woont betaalt u contributie aan de woongroep.
  • Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd met ingang van een nieuw kalenderjaar.

Opzeggen van het lidmaatschap voor het komende kalenderjaar kan tot uiterlijk 1 december, uitsluitend schriftelijk (of per e-mail: info@gdo-denhaag.nl ) bij het kantoor van de vereniging GDO, Celebesstraat  4 2585 TJ in Den Haag.