Actueel

GemeenschappelijkWonenDag 18 mei 2024

Doet jullie woongemeenschap dit jaar (weer) mee met de jaarlijkse open dag, de GemeenschappelijkWonenDag?
Om fijne nieuwe bewoners te vinden, voor nu of voor later. Maar ook om het wonen in een woongemeenschap bekender te maken en ‘gewoner’ te doen zijn. Voor andere bewoners van je wijk, dorp of stad.

Meld je, zodat jullie op de overzichtskaart te zien zijn en bezoekers jullie weten te vinden. Dat kan op www.gemeenschappelijkwonendag.nl waar ook verdere informatie te vinden is, zoals het zelf aan te passen affiche, een voorbeeld persbericht en een voorbeelddraaiboek.

Met vriendelijke groet,
Yolanda Stil, Monique Wijn, Nicoline van de Ven en Peter Bakker
namens LVGO, GEN-NL en VGW

info@gemeenschappelijkwonendag.nl
www.gemeenschappelijkwonendag.nl

  • De GemeenschappelijkWonenDag – gestart in 2009 – is elk jaar op de derde zaterdag van mei, doorgaans van 13 tot 16 uur
  • ‘Woongemeenschap’ staat voor: woongroep, woongemeenschap, centraal wonen, gemeenschappelijk wonen 50-plus, woon-werk gemeenschap, ecodorp, wooncoöperatie, collectief wonen, gestippeld wonen, leefgemeenschap, enz.
  • Als je voortaan geen eMail over de GemeenschappelijkWonenDag meer wilt ontvangen, stuur dan een mailtje met als onderwerp ‘svp geen GWdag mail’ naar info@gemeenschappelijkwonendag.nl
  • Als je dit bericht meer dan één keer krijgt: onze excuses daarvoor. We kunnen dit helaas niet helemaal vermijden.

Uitnodiging
Informatiemiddag voor nieuwe leden

Hierbij bent u van harte uitgenodigd voor de GDO informatiebijeenkomst op vrijdagmiddag 2 juni as.
Deze bijeenkomst geeft u de gelegenheid om u te verdiepen in het groepswonen. Vertegenwoordigers van een woongemeenschap vertellen u over de gang van zaken in hun woongemeenschap.
De penningmeester vertelt u een en ander over het huren en de wooncorporaties.
Tevens wordt er ingegaan op de lijsten voor reservekandidaten en is er ruimte voor vragen over het wonen in een woongemeenschap.
U bent van harte welkom van 14-16 uur in Wijkcentrum Het Klokhuis, Celebesstraat 4, 2585 TJ Den Haag

GemeenschappelijkWonenDag zaterdag 20 mei 2023

Op zaterdag 20 mei 2023 vindt weer de Europese GemeenschappelijkWonenDag  plaats, georganiseerd door LVGO en VGW.

Op deze dag openen woongemeenschappen hun deuren en in veel gevallen staat de koffie klaar.

De dag wordt georganiseerd om zo meer bekendheid te geven aan gemeenschappelijk wonen in het algemeen en de eigen woongroep of woongemeenschap in het bijzonder.

Deze woongroepen doen mee :
Woongroep Anna Paulowna – 15.00-17.00, Anna Paulownastraat 22
Woongroep De Nolenshoek – 13.00-15.30, Mgr. Nolenslaan 2B
Woongroep Romeinse Schans – 13.00- 15.00, Jan Romeinstraat 1A
Woongroep Sierkan – 13.00-16.00, Stadhouderslaan 92
Woongroep Teunisbloemhof – 14.00-16.30, Kievitsbloemlaan 25
Woongroep Toermalijn  –  10.00-14.00, Toermalijnhorst 144
Woongroep Van Speijk –   Van Speijkstraat 37
11.00-1230 1e ronde (koffie met gebak)
12.30-14.00 2e ronde (soep met stokbroodje)
Woongroep Verhulstplein – 12.00-16.00, Verhulstplein 135
Woongroep Ypenburg – 12.00-14.00, Plesmanlaan 167

Deze checklist kan helpen bij de organisatie van de open dag:
https://www.lvgo.nl/checklist-gemeenschappelijkwonendag-mei

Sociale Fondsen Den Haag – Hulp bij urgente nood als er geen andere opties zijn

Sociale Fondsen Den Haag verleent hulp bij urgente nood aan inwoners van Den Haag, die in een financiële noodsituatie zijn geraakt en die geen beroep meer kunnen doen op de reguliere voorzieningen.
Denk hierbij aan:
Bedden, woninginrichting, koelkasten, bril op sterkte, medische kosten zoals tandartskosten en aanschaf digitale zorgmiddelen.
De goederen worden in natura geleverd en rekeningen worden direct aan de leverancier betaald.
Vergoeding van de kosten voor schulden die leiden tot huisuitzetting, afsluiting energie en water en achterstand bij een ziektekostenverzekeraar kunnen onder bepaalde voorwaarden worden aangevraagd.
Alle aanvragen dienen via de professionele zorgverleners te lopen. Zoals bijvoorbeeld huisartsen, zorgverleners en ouderenconsulenten bij Wijkz.
https://socialefondsendenhaag.nl

Haagse welzijnsorganisatie
In elk stadsdeel biedt Wijkz ondersteuning bij hulpvragen. Wijkz is de Haagse welzijnsorganisatie, actief in zeven Haagse stadsdelen waar samen met inwoners wordt gewerkt aan een leefbare stad.
In elk stadsdeel is een ouderenconsulent bij Wijkz in dienst die specifieke hulpvragen van ouderen kan beantwoorden.
https://www.wijkz.nl

Klik hier om het artikel te downloaden.

WOONGROEPENMARKT

Groepswonen iets voor jou?

Kom geheel vrijblijvend kennis maken met een aantal woongroepen op donderdagmiddag 24 november in de ontmoetingsruimte van Centraal Wonen Houtwijk. Alle aanwezige woongroepen zijn op zoek naar nieuwe toekomstige bewoners!

Groepswonen is zelfstandig wonen in een sociaal verband. Je hebt je eigen appartement en deelt één of meerdere gemeenschappelijke ruimtes.

Iedere woongroep presenteert zich en daarna kun je individueel met de groepen in gesprek gaan. Zo kun je makkelijk zien welke woongroep bij je past. Immers, iedere woongroep is anders en heeft haar eigen identiteit.

De groepen die aanwezig zijn: Anna Paulowna (50+, centrum), van Speijk (50+, centrum),  Diepenbrockhove (50+, Loosduinen), de Sierkan (50+, Scheveningen), Harvest (Meergeneratie, Loosduinen) en Centraal Wonen (Meergeneratie, Houtwijk).

De middag begint om 15.00 en duurt tot 18.00. Graag aanmelden via info@centrumgroepswonen.nl

In heel Europa wordt een gemeenschappelijk wonen dag gehouden op zaterdag 21 mei.

https://www.gemeenschappelijkwonendag.nl

Een aantal bij GDO aangesloten woongroepen openen op die dag hun deuren.

Het is een hele leuke en goede gelegenheid verschillende woongroepen beter te leren kennen.

U bent op zaterdag 21 mei welkom bij:

Woongroep van Speijk: 11.00 tot 14.00uur: van Speijkstraat 37 Den Haag.

Om 11.00uur is er een introductie met koffie en cake en om 12.30uur met een kop soep en stokbrood. Er is een rondleiding in de gemeenschappelijke tuin en een aantal appartementen kunnen bezocht worden.

Woongroep  Nolenshoek tussen 13.30 en 16.00uur : Mgr. Nolenslaan 2B Den Haag.

Woongroep  Ichtus van 13.00 tot 15.00uur: Kloosterveenstraat 113 Den Haag.

Woongroep de Sierkan: 13.00uur-16.00uur: Stadhouderslaan 92 Den Haag.

Woongroep Toermalijn (Mariahoeve) van 10-14 uur, Toermalijnhorst 144, 2592 JK Den Haag

We hopen dat u in de gelegenheid bent om de verschillende woongroepen te bezoeken en wensen u een fijne dag toe.

Het bestuur GDO

In Kijkduin staat de Teunisbloemhof, een complex met 35 woningen voor 55-plussers. Een deel wordt bewoond door een woongroep en een ander deel zijn ‘vrije woningen’. De woongroep en de bewonerscommissie zijn behoorlijk actief, horen we van voorzitter Jan.

Het is woensdagochtend en dat betekent: koffiedrinken met de woongroep. Voor zulke activiteiten is de gemeenschappelijke huiskamer bedoeld, en die zit goed vol. Er wordt gezellig gekletst en er zijn lekkere koekjes bij de koffie. Het is een van de vele dingen die de bewoners samen doen. Jan van Asten vertelt: “De bewoners van de 15 woningen die bij de woongroep horen, helpen elkaar als het nodig is en ze ondernemen van alles. Een wekelijkse creamiddag, stoelyoga, een maandelijks borreluurtje en speciale workshops, zoals binnenkort kerstkransen maken. Bij sommige activiteiten sluiten ook bewoners van buiten de woongroep aan. Het is altijd erg gezellig.”
 

2 petten

Jan is zelf geen lid van de woongroep, maar wel voorzitter. Dat is toevallig zo gegroeid, omdat hij ook voorzitter van de bewonerscommissie is en die post bij de woongroep vrijkwam. Die 2 petten zijn handig, zegt hij. “Het is een klein complex, iedereen kent elkaar goed. En er zit overlap in de taken.”
 

Unieke bewonerscommissie

Ook de bewonerscommissie is actief, vertelt Jan. “We zijn er alleen voor de gemeenschappelijke ruimtes. We zijn met z’n vijven en iedereen heeft een taak. De technische man let op de verlichting en dingen aan het gebouw en ook op de tuin. De penningmeester onderhoudt de band met het schoonmaakbedrijf. Verder is er nog iemand die de lief-en-leedpot beheert. Als voorzitter heb ik contact met de bewonersconsulent van Staedion. Als het nodig is, woont hij onze maandelijkse vergaderingen bij, en hij krijgt al onze verslagen.” Jan noemt de commissie uniek: “Dat we het zo goed hebben georganiseerd en dat iedereen zo betrokken is, is wel bijzonder. Veel flats hebben niet eens een bewonerscommissie.”

Artikel gaat verder na de foto

Veel waardering

Jan is een geboren voorzitter: hij vervult die rol ook bij sportvereniging Haag88 voor mensen met een beperking. “Ik heb een visuele beperking en ik sport al jaren bij Haag88. Ook zit ik al heel lang de stichting AVBS voor; dat staat voor activiteiten voor blinden en slechtzienden. Ik vind het leuk om te doen. Het is fijn dat mijn voorzitterschap bij de bewonerscommissie zo gewaardeerd wordt, de mensen zijn er blij mee.”
 

Betrokken

Belangrijk aan een commissie vindt Jan dat bewoners meedoen. “Het is duidelijk als iedereen een taak heeft. Voor de woongroep heb ik ook een barcommissie in het leven geroepen die ervoor zorgt dat er elke maand drankjes worden ingekocht. Het is geen probleem om mensen te vinden, want iedereen voelt zich betrokken. Op die betrokkenheid worden mensen die zich aanmelden voor de woongroep ook uitgezocht: passen ze bij de groep, en willen ze zich inzetten voor sociale dingen? Er is enorm veel belangstelling voor de woningen. De laatste keer dat er een vrijkwam, waren er 112 aanmeldingen!”
 

Fijn wonen

De Teunisbloemhof is een mooie, lage flat met een kenmerkende, gebogen vorm. “De oud-penningmeester, die helaas overleden is, woonde hier vlakbij en heeft zich enorm ingezet voor de bouw hiervan. Hij werd zelf een van de eerste bewoners. Het is erg fijn wonen, heel rustig. En zoals ik al zei, heel warm. Toen mijn vrouw overleed, ben ik door iedereen enorm goed geholpen. En nu ik een nieuwe vriendin heb, wordt zij met open armen ontvangen. Ja, heel fijn.” 

Overgenomen van Staedion.nl

Op 27 oktober 2021 hebben Centrum Groepswonen en GDO een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend.
De oude overeenkomst dateerde van eind 2017.
In de nieuwe overeenkomst is vastgelegd hoe de taken zijn verdeeld en hoe de samenwerking wordt ingevuld.
Beide organisaties versterken elkaar door te profiteren van elkaars expertise.